ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Επίσκεψη
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (μηνός έως εξάμηνη)
 • Βυθοσκόπηση
 • Διαθλαστικός Έλεγχος (μέτρηση μυωπίας κλπ και χορήγηση γυαλιών)
 • Ειδικό κόστος επίσκεψης για ΑΜΕΑ – ανέργους
 • Έλεγχος Γλαυκώματος
 • Έλεγχος Καταρράκτη
 • Έλεγχος Ώχρας Κηλίδας
 • Εφαρμογή Φακών Επαφής
 • Οπτικά Πεδία
 • Τονομέτρηση

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες – Χειρουργεία

 • Παχυμετρία κερατοειδούς
 • Χειρουργική καταρράκτη με ταυτόχρονη αντιμετώπιση μυωπίας – υπερμετρωπίας – αστιγματισμού
 • Χειρουργική πτερυγίου
 • Χειρουργική εκτομή χαλάζιου
 • Ενδοϋαλοειδικές ενέσεις για ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας
 • Laser LASIK / PRK για μυωπία – υπερμετρωπία – αστιγματισμό
 • Διασύνδεση κολλαγόνου (corneal collagen crosslinking) για κερατόκωνο