ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το ιατρείο του Χειρουργού Οφθαλμίατρου Γεωργίου Αντωνόπουλου είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα οφθαλμολογικά μηχανήματα για τη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων των ματιών, με γνώμονα την εμπιστοσύνη και το σεβασμό στη σχέση ιατρού – ασθενούς.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

  • Σχισμοειδής λυχνία Haag-Streit BP-900 LED
  • Αυτόματο διαθλασίμετρο-κερατόμετρο Huvitz HRK-7000A
  • Ηλεκτρονικό φορόπτερο Huvitz HDR-7000
  • Ηλεκτρονικό οπτότυπο Huvitz HDC-9000N
  • Αυτόματο φακόμετρο Huvitz HLM-7000
  • Περίμετρο Optos AP-3000
  • Παχύμετρο κερατοειδούς DGH PachMate